Pag-Enter ng Skin/Wound Data

Ang mga user na may HT submit roles ay makakapag -enter ng data ng skin/wound.

1. I-click ang link na New sa hilera ng Skin/Wound na nasa Health Tab.

ISP program on therap dashboard

 2. Piliin ang Program sa listahan.

select program from isp program list

3. Piliin ang indibidwal mula sa Select Individual For Skin/Wound page.

select program from isp program list
  1. Sa seksyon ng General Infromation, ang Pulang asterisks (*) ay nangangahulugang kinakailangan lagyan ng nararapat na impormasyon.
  • Ang mga user ay makakakita ng Individual Name at Program Name
  • Sa Reported by field, ang kasalukuyang gumagamit na pangalan ng user ang nakalagay “by default”. Kung ang Skin/Wound imformation ay irereport ng ibang tao, maaaring piliin ang kanyang ngalan mula sa dropdown menu.
  • Nakalagay na sa Date field ang kasalukuyang araw, ngunit maaari itong palitan sa pamamagitan ng pag-click ng calendar icon.

Maaaring piliin ang Notification level kung kinakailangan.

select program from isp program list

5. Sa seksyon ng Skin/Wound information, ang mga user ay maaaring maglagay ng mga impormasyon patungkol sa Event Time, Body Part(s), Photo, Photo Date, Wound Type, Wound Stage, Wound Size, Wound Base Color, Skin Color, Skin Tone  base sa pangangailangan ng ahensya.

select program from isp program list

Ang mga user ay maaaring pumili ng mga nasugatan na parte ng katawan sa pamamagitan ng pag-click sa Body Diagram. Matapos ilagay ang nais, i-click ang Submit button.

select program from isp program list

6. Sa seksyon ng Wound Infection, maaaring ilagay ang mga sugat na may impeksyon sa pag click ng ‘Yes’ o ‘No’.

select program from isp program list

Sa seksyon ng Wound Infection, sa paglagay ng ‘Yes’, maaaring ma Link ng user ang Infection Tracking at mag Add Infection From the List”

select program from isp program list

8. Sa seksyon ng Drainage Section, Color, Amount, and Odor maaaring ilagay ang drainage mula sa dropdown list.

select program from isp program list

9. Maaaring maglagay ng komento kung nais sa Comments field.

select program from isp program list

10. Matapos i-enter ang mga kinakailangan na impormasyon i-click and submit button.

select program from isp program list

Matapos i-click ang Submit button, makikita ang mensahe na Successfully Submitted.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp