Pagbigay ng Access Privilege sa Pag-gawa ng T-log na walang Individual

Dalawa ang dapat gawin upang ang mga users ay makagawa ng T-log na walang Individual. Ang mga users lamang na may Provider Setup Administrative role ang makakaset ng T-log preferences na Makakagawa ng T-Logs ng walang Individual.

  • Mapagana ang option na Makakagawa ng T-Logs na walang Individual

1. I-click ang Preferences link na makikita kahilera ng Provider Option sa Admin tab.

ISP program on therap dashboard

Makikita ang Provider Preference page.

ISP program on therap dashboard

2. Sa T-log section, piliin ang opsiyon na Yes para sa Allow creating a T-Log without an individual?

select program from isp program list

Maaari rin piliin ng mga users na i-enable ang Time-in at Time-out na opsiyon para sa T-Logs sa pamamagitan ng pagpili sa Yes na opsiyon para sa Enable Time-In and Time-out field.

select program from isp program list

3. I-scroll down sa pinakababa ng page at i-click ang Save na button.

select program from isp program list

Makikita mo ang mensahe na Done patunay na ang mga nailagay na kinakailangan na impormasyon ay nai-save.

select program from isp program list
  • Pag-assign ng T-Log Program Access role

1. I-click ang Manage link na kahilera ng User Privileges sa Admin tab.

ISP program on therap dashboard

2. Piliin ang dapat na user mula sa User List page.

ISP program on therap dashboard

I-click ang Login Name ng user. Bubuksan nito ang User Privilege page.

3. Mula sa Agency Wide and Administrative Roles section piliin ang opsiyon na T-Log Program Access.

ISP program on therap dashboard

I-click ang Save button na makikita sa pinakababa ng User Privilege page upang i-save ang mga binago.

Kung nabago na ang mga impormasyon na nais baguhin makikita mo ang mensahe na Your new Privileges are currently in effect sa pinakataas ng Dashboard page.

ISP program on therap dashboard

 Share on WhatsApp