Create New T-Log (नयाँ T-Log सिर्जना गर्नुहोस्)

T-Log प्रविष्टि भूमिका (T-Log Entry Role) भएका प्रयोगकर्ताहरूले T-Logs सिर्जना गर्न सक्छन्।

1. ड्यासबोर्डबाट Individual Tab (व्यक्तिगत ट्याबमा) क्लिक गर्नुहोस्।

2. T-Log को छेउमा रहेको New (नयाँ) लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।

select program from isp program list

3. T-Log पृष्ठको लागि चयन कार्यक्रमबाट (Select program for T-Log page) एउटा कार्यक्रम (Program) चयन गर्नुहोस्।

4. T-Log सिर्जना गरिने व्यक्तिको नाममा क्लिक गर्नुहोस्।

एक व्यक्तिगत T-Log पृष्ठ चयन पछि देखा पर्नेछ।

5.

  • चेकबक्समा क्लिक गरेर T-Log को Type (प्रकार) चयन गर्नुहोस्। धेरै चेकबक्सहरू चयन गर्न सकिन्छ, तर तपाईंले कम्तिमा एउटा चयन गर्नु आवश्यक छ। T-log प्रकार भविष्यका खोजहरूमा उपयोगी हुन सक्छ।
  • सूचनाको महत्त्वको आधारमा उपयुक्त सूचना स्तर उच्च, मध्यम वा निम्न चयन गर्नुहोस्।

6.

  • Summary (सारांश) फिल्डमा T-Log को लागि संक्षिप्त सारांश वा शीर्षक प्रविष्ट गर्नुहोस्।
  • Description (वर्णन) फिल्डमा T-Log को मुख्य सामग्री लेख्नुहोस्।

7. जानकारीको समय दायरा उल्लेख गर्न Time in and Time out (टाइम इन टाइम आउट) सेक्सनको छेउमा रहेको घडी आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। (टाइम इन/टाइम आउट सुविधा ऐच्छिक हो, र व्यवस्थापक ट्याबमा उपलब्ध प्रदायक “प्राथमिकताहरू” भित्रको T-Log खण्डबाट सक्षम गर्न सकिन्छ।)

8. T-log मोड्युलमा धेरै वैकल्पिक क्षेत्रहरू र सुविधाहरू छन् जुन तपाईंले पूरा गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ:

  • प्रणालीले स्वचालित रूपमा T-Log को सिर्जनाकर्ताको रूपमा प्रयोगकर्ताको नाम समावेश गर्दछ। यदि जानकारी कुनै अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट गरिएको छ भने तपाईले Reporter (रिपोर्टर सेक्सनमा) रिपोर्टरको नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ।
  • प्रणालीले स्वचालित रूपमा तपाईंले T-Log पूरा गरेको मिति रेकर्ड गर्दछ तर तपाईंले रिपोर्टको मिति चयन गर्न Reported on (रिपोर्ट गरिएको खण्डको) छेउमा Calendar (क्यालेन्डर) आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रणालीले स्वचालित रूपमा तपाईले T-log पूरा गरेको समय रेकर्ड गर्दछ, तर तपाईले रिपोर्टको समय चयन गर्न क्यालेन्डरको तलको Clock (घडी) आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।

9. तपाईंसँग T-log मा कागजात वा फोटो थप्न वैकल्पिक सुविधाहरू पनि छन्।

  • तपाईंले फाइल जोड्नको लागि Document Attachment (कागजात संलग्नको) Add File or Scan File (छेउमा फाइल थप्नुहोस् वा फाइल स्क्यान) बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
  • Photo (तस्विर) जोड्नको लागि तस्विरको छेउमा रहेको Add Image (छवि थप्नुहोस्) बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।

N: B: फाइल र फोटोको अधिकतम आकार 3 एमबी हुनुपर्छ।

10. यदि सबै आवश्यक फिल्डहरू भरिएका छन् भने, फारमको तल दायाँ कुनामा रहेको Submit बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

11. Submit (सबमिट) बटनमा क्लिक गरेपछि, एक सफलता सन्देश प्रदर्शित हुनेछ।

 Share on WhatsApp