Pag-update ng Site

Kung nais palitan ang impormasyon ukol sa site, magagawa ito sa pag-update ng site.

Ang mga users na may Provider Setup Administrative Role lamang ang maaaring mag update/delete ng Site ng kanilang ahensya.

1.  I-click ang List sa hilera ng Site na nasa Admin tab.

ISP program on therap dashboard

2. Sa Site Search page, piliin ang Site na nais i-update. Maaari mong i-type ang pangalan ng site upang mas mapabilis ang pagpili.

select program from isp program list

3. Ikaw ay mapupunta sa Update/Delete Site page. Matapos palitan ang mga impormasyon, i-click ang Update button upang ito ay mai-save.

select program from isp program list

4. Makikita ang mensahe na “Site has been updated”, patunay na na-update na ang Site para sa inyong ahensya.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp