Detalyadong Report ng ISP Data

(ISP Data Detailed Report)

Ang mga users na may role na Super Admin Administrative o role na Report Library Module ang makakaaccess sa Report Library.

1. I-click ang View link sa hilera ng Report Library option sa Agency Reports tab.

2. Sa page ng List of Reports, maaring i-filter ang list ayon sa Report Name o Report Description, i-click ang Search button upang magenerate ang report.

3. Lalabas ang mga list na may kaugnayan sa ISP Data sa page ng List of Reports.

Maaaring i-click ng user ang ISP Data Detailed ReportIndividual o ISP Data Detailed Report – ayon sa ISP Program.

ISP Data Detailed Report – by Individual

Punan ang mga detalye ng Data Collection Date- From , Data Collection Date- To, Individual name matapos ay i-click ang Continue button.

Sa pag-click ng Continue button lalabas ang report ukol sa mga ginamit na search parameters. Ang unang 50 na report ang makikita. Kung nais i-export ang report sa Excel, i-click ang Export to Excel na link na makikita sa bandang taas o sa pinakababa ng page.

ISP Data Detailed Report – by ISP Program

Punan ang mga detalye ng Data Collection Date- From , Data Collection Date- To, ISP Program name matapos ay i-click ang Continue button.

Sa pag-click ng Continue button lalabas ang report ukol sa mga ginamit na search parameters. Ang unang 50 na report ang makikita. Kung nais i-export ang report sa Excel, i-click ang Export to Excel na link ma makikita sa bandang taas o pinakababa ng page.

 Share on WhatsApp