Pag-gawa ng ISP Program Template

Ang ISP Program module ay ginagamit sa pag dokumento ng mga teaching programs na naka goal chart o mga training objectives. Kasama dito ang mga scoring details, tasks at mga teaching methods na nag-track ng progress ng indibidwal tungo sa kanilang specific goals. Ang ISP Program Template  ay makakagawa ng ISP Program o Individual Education Plan para sa mga indibidwal na may kapareho na tasks o goals. Maaaring i-apply ng user ang template sa indibidwal at maaari din itong i-edit kung kinakailangan.

Ang mga users lamang na may ISP Program Template Submit Role ang makakagawa ng ng bagong ISP Program Templates na maaaring gamitin sa loob ng ahensya.

1. I-click ang New sa hilera ng ISP Program Template Library sa Individual Tab.

ISP program on therap dashboard

2. Sa ISP Program (Template), Ilagay ang Template Name, Program Creation Date, at Maximum Number of Times a Day upang kumpleto ang documentation. Maaari din mag fill-up ng iba pang fields depende sa inyong pangangailangan.

ISP program on therap dashboard

3. Upang ma-define ang scoring method para sa ISP Program Template, I-click ang Select Scoring Method button na makikita sa ibaba ng page.

select program from isp program list

4. Sa ISP Template Scoring Method page, piliin ang scoring details mula sa list ng scoring methods at i-click ang Continue button. Maaari ring gumawa ng sariling scoring method sa pamamagitan ng pag-click ng Define New Scoring Method button. (Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa paggawa ng sariling scoring method tingnan ang Create ISP Program na guide.)

select program from isp program list

5.  Pagkatapos pumili ng scoring method, makikita ang detalye sa Scoring Details section ng ISP Program (Template).

select program from isp program list

6. Kung nais magdagdag ng tasks sa template na ito, i-click ang Add Task button sa pinakababa ng form.

select program from isp program list

7. Sa Add New Task page, ilagay ang Name ng task at ang deskripsyon nito.

Kung nais na magdagdag ng karagdagang tasks matapos na i-save ang current task, i-click ang Save & Add Another button, o kung tapos na sapaglagay ng task, I-click ang Continue button.

select program from isp program list

8. Ang task ay madadagdag sa Task(s) section ng template.

select program from isp program list

9.  Sa Other Details section, piliin ang appropriate na opsyon na relevant sa ISP Program Template. Ito ay maari pa rin baguhin kahit nai-apply na sa indibidwal.

select program from isp program list

10. Maaari rin mag attach o mag scan ng kahit anong file o imahe dito sa template sa pag click ng mga tamang buttons sa hilera ng ‘Files & Images‘ section.

select program from isp program list

11. Kung nais ipagpatuloy ang paggawa ng Template, maaari muna itong i-save sa inyong ISP Program Templates Drafts, sa pamamagitan ng pagclick ng Save button. Kung tapos na i-click ang Approve button para mai-dagdag ang template na ito sa Published ISP Templates. Kapag ang template ay napprove na hindi na ito maaring mabago pa.

select program from isp program list

12. Makakatangap ng sumusunod na mensahe matapos i-save ang template.

select program from isp program list

makakatangap naman ng ganitong mensahe matapos mag-approve ng template.

select program from isp program list

Makikita ang nasave na Template sa Draft option sa hilera ng ISP Program Template Library sa Individual Tab.

select program from isp program list

Makikita ang approved Template sa Published option sa hilera ng ISP Program Template Library sa Individual Tab.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp

Related user guides