Hanapin at Mag-Update ng Height at Weight

Upang makapaghanap at mag-update ng impormasyon tungkol sa Height/Weight, ang user at dapat nabigyan ng HT View at HT Update na role.

1. I-click ang link ng Search sa hilera ng Height/Weight sa Health tab.

ISP program on therap dashboard

2. Sa Height/Weight Search page, i-enter ang mga nararapat na datos upang mapaliit ang resulta matapos nito ay i-click ang Search button.

ISP program on therap dashboard

3. Sa lumabas na resulta ng Height/Weight Search results page, i-click ang anumang nais na hilera upang ito ay buksan.

ISP program on therap dashboard

4. Sa page ng Height/Weight palitan ang mga nais at i-click ang Submit upang ma-save ang mga pinalitan.

select program from isp program list
  • Kung nais na ipadala ang form na ito gamit ang Scomm sa ibang user, i-click lamang ang Scomm button.
  • I-Click ang Delete button kung nais i-delete ang form na ito.

 Share on WhatsApp

Related user guides