Pag-Enter ng Taas at Timbang

Ang isang user ay maaaring makapagtala at masubaybayan ang taas at timbang ng isang indibidwal gamit ang Therap’s Height/Weight modules.

Upang makapag-enter ng bagong impormasyon patungkol sa Height/Weight ng isang indibidwal, ang user ay dapat na nabigyan ng HT Submit role.

1. I-click ang link na New sa hilera ng Height/Weight sa Health tab

ISP program on therap dashboard

2. Piliin ang nais na program mula sa Select Program For Height/Weight na page

ISP program on therap dashboard

3. Piliin ang Indibidwal mula sa Select Individual For Height/Weight na page.

 

ISP program on therap dashboard

4. Mahalagang Paalala:

  • Ang Reported by na field ay naka default sa user na gumagawa ng form. Kung ikaw ang nag-eenter ng data para sa iba, maaarin piliin ang kanilang ngalan mula sa drop down list. Kung ang pangalang ay unavailable, piliin ang Other at ilagay ang nais na pangalan sa If Other field.
  • Ang Date na field ay naka default sa kasalukuyang petsa, maari itong palitan sa pamamagitan ng pag-click sa calendar button.
  • I-set ang Notification Level mula sa drop down menu.
select program from isp program list

5. Sa seksiyon ng Height/Weight Information, ilagay ang timbang sa Weight (lb) at ang taas sa Height (feet and inches). Ang BMI ay automatikong makalkula mula sa impormasyong binigay na Height at Weight (lb). Maaaring maglagay ng komento sa Comments box.

select program from isp program list

6. Kapag nailagay na ang lahat ng impormasyon, maaaring i-Save o Submit ang form.

select program from isp program list

7. Makikita ang mensahe na Successfully Submitted matapos nito.

select program from isp program list

8. Ang mga nai-save na forms ay makikita sa “worklist” sa To Do tab, upang ito ay maisubmit mamaya. Maaari ring i-click ang numero sa link ng Worklist upang mabuksan ang form/s ng Height/Weight.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp