Health Care Report

Sa Therap system maaaring mag-generate ng buod ng Health Care Reports mula sa na-approved na data mula sa iba’t-ibang Therap modules sa napiling time range.

Para makagawa ng bagong Health Care Report ang user ay dapat mayroong Health Care Report role. Ang mga Health Care reports ay na-generate gamit ang mga Approved/Discontinued Health Tracking(HT) Forms, Approved Individual Data (IDF), at Approved General Event Reports (GER). Ang mga user na nabigyan ng tamang roles at caseloads ang makakapag bigay ng komento at makapag-save ng na-generate na report.

1. I-click ang link na New sa hilera ng Health Care Report sa Health Tab.

ISP program on therap dashboard

2. Sa susunod na page, piliin ang pangalan ng indibidwal mula sa drop down menu at ilagay ang nais na date range ng report na nais magenerate. Piliin mula sa mga checkboxes ang mga kategorya ng mga impormasyon na nais mapabilang, pagkatapos ay i-click ang Generate button.

select program from isp program list

Paalala: Ang report  generation range para sa  Health Care Report  ay 13 na buwan at pababa lamang.

3. Ang na generate na Health Care Report  a naglalaman ng impormasyon nai-enter tungkol sa indibidwal mula sa napiling date range. I-enter ang Report  name. I-click ang Save button para ma-save ang form. Kung di nais na ma-save, i-click ang Close Without Saving na button.

Maaaring mag-generate ng PDF na version ng report sa pamamagitan ng pag-click sa link ng Display PDF na makikita sa ilalim ng form.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp