Health  Tracking Report

Ang mga user ay makakapag produce ng report para sa isang indibidwal gamit ang Therap’s Health Tracking Report module  para sa napiling time period. Ang report ay naglalaman ng mga Health related data na dati ng nai-enter pasa sa isang indibidwal para sa napiling date range.

Dalawang uri ng Health Tracking Reports ang maaaring magenerate ng mga user:

Monthly (Buwanan)

Ang Monthly report ay naglalaman ng high at low vital signs, kasama nito ang mga datos para sa Height/Weight, Blood Glucose, Medications, Seizures, Wounds, Menses, Intake/Elimination at Respiratory Treatments. Ang bawat numero ay naka-link sa mga nakalistang entries.

1. I-click ang link ng Monthly sa hilera ng Health Tracking Report sa Health Tab.

ISP program on therap dashboard
  • Maaari ring i-click ng mga user ang link na Monthly sa Health Tracking Reports sa dropdown list sa Health Tracking, mula sa seksyon ng Modules sa Individual Home Page, hanapin lang ang pangalan ng idibidwal.
ISP program on therap dashboard

2. Sa Health Tracking Monthly Report Page, piliin ang Individual Name at piliin ang Date range na nais. I-click ang Generate button upang makita ang mga reports.

select program from isp program list
  • Lalabas ang Health Tracking Monthly Report page. Makikita ng mga user ang pangalan ng mga reports at ang mga counts o bilang ng napiling mga buwan.
  • Maaaring i-export ang mga monthly Health Tracking Reports sa PDF o excel.
select program from isp program list

3. Sa pag-click ng bilang ang detalye nito ay makikita sa lalabas ng panibagong window.

ISP program on therap dashboard

4. Makikita din ng user ang na-approved na form sa pamamagitan ng pag click ng Form ID

select program from isp program list

Detailed (Detalyado)

Sa detailed Health Tracking report makakatulong ito sa mga user na makita ang detalye ng form.

1. Click ang link ng Detailed sa hilera ng Health Tracking Reports sa Health Tab.

select program from isp program list
  • Maaari ring i-click ng mga user ang link na Detailed mula sa seksyon ng Modules sa Individual Home Page  sa dropdown list ng Health Tracking Reports
select program from isp program list

2. Piliin ang pangalan ng Individual at ilagay ang nais na date range. Ang mga user ay maaari rin na pumili ng form type sa dropdown list ng Select Form Type(s).  I-click ang Generate Button para ma-generate ang report.

select program from isp program list
  • Ang pag generate ng report para sa Health Care Detailed Report para lamang sa 13 na buwan at pababa lamang.

3. Ang mga detalye ng lahat ng forms mula sa health tracking modules o para sa tiyak na uri ng form na napili mula sa dropdown ay makikita sa ‘Health Tracking Detailed Report’  page. Maaari itong i-export ng mga user sa PDF o Excel format sa pamamagitan ng mga links para sa Printables and Exports.

select program from isp program list

4. Para ma-open ang form, piliin ang hilera na nais mula sa mga nakalista.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp