Pag-Enter ng Respiratory Treatment

Sa Therap Health Tracking Respiratory Treatment module ang mga users ay maaaring mag-enter ng detalye ng Pulse, Respiration Rate, Oxygen Saturation at Lung Sounds bago at matapos ang respiratory treatment.

Ang mga users ay dapat may HT Submit role upang makapag-enter ng impormasyon patungkol sa Respiratory Treatment ng mga indibidwal.

1. I-click ang link na New sa hilera ng Respiratory Treatment na nasa Health Tab.

ISP program on therap dashboard

2. Piliin ang program mula sa ‘Select Program For Respiratory Treatment’ page.

select program from isp program list

3. Piliin ang nais na Indibidwal mula sa Individual List.

select program from isp program list

Bubukas ang Respiratory Treatment page upang maka-enter ng impormasyon.

select program from isp program list

4. Sa ‘Respiratory Treatment’ page, i-enter ang mga nararapat na impormasyon sa ‘General Information’ section.

select program from isp program list

5. Maaaring maglagay ng impormasyon sa seksyon ng Respiratory Treatment Information. Maaaring palitan ang Event Time ayon sa pangangailangan. Ang mga impormasyon patungkol sa Pulse, Respiration Rates at Oxygen Saturation ay maaari ring i-enter. Ang mga normal range ng ‘Pulse’, ‘Respiration Rates’, ‘Oxygen Saturation’ ay makikita mula sa bawat text field.

select program from isp program list

Para sa mga values o halaga na na-enter na malayo sa normal, magpapakita ng warning : The value entered is not within the normal range for ‘Specific’ Treatment. I-click ang Ok button para patuloy itong masubmit.

select program from isp program list

Maaaring ilagay ang Lung Sounds (Tunog ng Baga) kung kinakailangan.

select program from isp program list

6. I-click ang Save o Submit button matapos mailagay ng mga dapat na impormasyon. Kung na save na ang form maari ring itong makita sa inyong Worklist ng hangang 30 araw.

select program from isp program list

May lalabas na mensahe ng kumpirmasyon na ang form at naisumite.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp