Burahin/Tanggalin ang Site

Ang mga users na may Provider Setup Administrative Role ang pwedeng magbura ng Site ng kanilang ahensya. Bago magbura ng site, siguraduhin na walang programs ang nakaugnay sa site na buburahin. Upang higit pang malaman ang tungkol sa pag-palit at pag-update ng programs na nakaugnay sa Site maaari lamang iclick dito.

1. I-click ang List na nasa hilera ng Site sa Admin tab.

ISP program on therap dashboard

2. Sa Site Search Page, piliin kung aling Site and nais na burahin. Maaaring i-type ang pangalan ng Site upang mas mapadali itong hanapin.

select program from isp program list

3.  Sa ibaba na bahagi ng Site’s Update/Delete Site page, i-click ang Delete button upang burahin ang Site.

select program from isp program list

4. I-click ang Yes button upang burahin ang Site.

select program from isp program list

Makikita mo ang mensahe na “Site has been deleted”. Patunay na nabura na ang Site.

select program from isp program list

 Share on WhatsApp

Related user guides