Gamitin ang ISP Template sa ISP Program

Ang mga users na may ISP Program Submit na role ay maaaring makakita at magapprove ng ISP Program Templates para sa mga indibidwal.

1. I-click ang Individual Tab sa Dashboard.

ISP program on therap dashboard

2. I-click ang Published link sa hilera ng ISP Program Template Library.

3. Piliin ang ISP template mula sa listahan ng mga Published ISP Program Template.

Ang ISP Template ay makikitang naka display.

4. I-click ang button na Apply to ISP Program na makikita sa pinakababa ng form.

5. Piliin ang nais na Program ng indibidwal kung saan gagamitin ang ISP template.

6. Piin ang pangalan ng indibidwal.

7. Matapos piliin ang indibidwal, makikita ang form ng ISP Program. Ilagay ang Program Name at Program Creation Date. Maaarin ring ilagay ang End Date at Target Completion Date kung nasi. Pakatandaan na hindi na maaaring maglagay ng data para sa ISP Program na ito matapos ang End Date.

8. Maaari mong palitan ang Scoring Method sa pamamagitan ng pag-click sa Change Scoring Method button.

9. Maaaring mag-edit or alisin ang mga task sa pamamagitan ng pag-click ng Edit button. Pwede ring magdagdag ng task sa pamamagitan ng pag-click sa Add button.

  • I-click ang Save button kung nais pang ipagpatuloy ang pag-edit ang ISP Program.
  • I-click ang Submit kung lahat ng fields na nalagyan na at pwede na itong ipareview at ipa-approve.
  • I-click ang Approve button kung ikaw ay isa sa mga Admin at ang lahat ng sections ng ISP Program ay kumpleto na.

Paalala: Ang ISP Programs ay maaaring i-approve ng mga users namay ISP Program Approve na role.

10. Matapos I-click ang button ng Submit lalabas ang mensahe. Kung aprubado ang ISP Program, magpapakita ang sumusunod na mensahe. I-click ang Yes button para magpatuloy.

11. Matapos I-click ang button ng Yes button lalabas ang mensahe nag nagpapatunay na naapprove na ang ISP Program.

 Share on WhatsApp