Detalyadong T-Log Report

Ang T-Log module ng Therap ay nagbibigay ng payak at epektibong paraan para sa mga ahensya na mag enter at mag-share ng daily shift notes, case notes, contact notes o logs ng may mas kaayusan. Ang mga users ay makakapag-generate ng detalyadong reports ng mga T-Log module upang makatipon ng mga data related sa isang individual. Ang report ay madaling mahanap sa pamamagitan ng pag-filter ayon sa individuals name, create date, notification level, status at type.

Ang mga users na may Report Library role ang makakapag-generate ng T-Log detailed reports.

1. I-click ang Agency Reports tab sa dashboard.

2. I-click ang View link sa hilera ng Report Library.

3. Magbubukas ang List of Reports page. I-type ang T-Log sa Report Name field at i-click ang Search button.

ISP program on therap dashboard

4. Matapos i-click ang Search button, ipapakita nito ang List of Reports related sa T-Log module.

ISP program on therap dashboard

5. I-click ang T-Log Detailed Report  at magbubukas ang T-Log Detailed Report page. Ilagay ang From Date at ang To Date at i-click ang Continue button.

N.B. Hindi Maaaring lumagpas sa 2 buwan ang date range.

ISP program on therap dashboard

6. Magbubukas ang T-Log Detailed Report page.

ISP program on therap dashboard

I-click ang Export to Excel link upang i-download ang report na asa Excel file format.

ISP program on therap dashboard

 Share on WhatsApp