Maglagay ng ISP Data

(Enter ISP Data)

Ang ISP data module ay nagbibigay abilidad na mangolekta at magrecord ng datos upang matrack ang progress ng goals na naset sa Service/Program Plan o IEP matapos itong mailagay sa ISP Program.  Matapos mailagay ang mga datos, ikocompute ang ang mga scores ayon sa scoring method na napili sa ISP program at ang percentage ng progress ay naka display sa programmatic report. Mas maraming datos ang makolekta mas accurate na matrack ang progress ng indibidwal.

Ang mga user na may role na ISP Data Submit ang maaaring makapag enter ng ISP Data.

1. I-click ang New sa hilera ng ISP Data.

2. Piliin ang nais na Program mula sa list.

3. Piliin ang pangalan ng Individual mula sa list.

4. Piliin ang ISP Program mula sa mga ISP Program List page. 

5. Kung ang ISP Program ay hindi pa na acknowledge kung ito ay pipiliin lalabas ang ISP Program form. I-click ang Acknowledge button na makikita sa ibaba ng form.

6. Basahin ang mensahe na lalabas at i-click ang Yes button upang i-acknowledge ang ISP Program.

Isang beses lamang i-acknowledge ang ISP program bago makapag pasok ng datos.

7. Piliin ang nararapat na date para sa ISP Data mula sa Select Date for ISP Data Collection. I-click ang Next button.

Kung kinakailangan, maaaring maglagay ng datos na nakuha mula sa mga nakaraang petsa, dapat lamang ay hindi mauuna sa petsa ng pagkagawa ng ISP program.

8. Sa page ng ISP Data Collection, ilagay ang score sa bawat task.

Sa page ng ’ISP Data Collection’ , ilagay ang mga kinakailangan na datos.

Maaaring ilagay ng user ang Begin Time at End Time at ang Location.

Ilagay ang mga kilakailangan na comments sa description seksyon para sa task, ito ay kung naka enable ang scoring comments.

Sa comment box sa pinakaibaba ng page maaari ring maglagay ng comments kung nais.

I-click ang Submit button sa ibaba ng page upang i-submit ang datos.

9. Kapag ang ISP Data ay na-submit, makikita ang sumusunod na mensahe.

Kung hindi lumabas ang mensahe, tingnan kung may nakalimutan na ilagay na detalye, punan ito at subukan muli.

 Share on WhatsApp