Paggawa ng Bagong Caseloads

Ang Caseloads ang nagdedetermine kung sinong individual users ang maaaring ma-access. Ang mga users na na-assign ng Caseload Role ay maaaring gumawa at mag-update ng caseloads.

Maraming iba’t-ibang uri ng caseloads ang Therap System. Ang ibang caseloads ay automatic na nabubuo. Dagdag pa dito sa mga auto-generated caseloads, maaari pang magdagdag depende sa pangangailangan ng inyong organisasyon. Ang mga ito ay idedetalye dito kung paano ang mag set-up ng individual at group caseloads.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa caseloads i-click  ito.

Upang gumawa ng bagong Caseload sundin ang mga sumusunod na hakbang:

1. I-click ang link ng Manage sa hilera ng Caseload option na nasa Admin tab.

2. Bubukas ang page ng Caseload List kung saan ang mga existing na Caseloads ay makikita. Para gumawa ng bagong Caseload, i-click ang button ng Create New Caseload na makikita sa ibabang bahagi ng page.

3. Mula sa page ng Caseload, piliin ang Caseload Type na nais mong gawin mula sa drop down menu. Dalawa ang pagpipilian : Individual o Group

Individual Caseload 

Ang Individual Based caseload ay nagbibigay ng access sa user ng mga impormasyon patungkol sa individual(s) anuman ang status o sa anumang program na naka enroll.

4. Kapag pinili ang Individual mula sa dropdown menu bubukas ang page ng Caseload. Maglagay ng Name para sa Caseload. Sa section ng Assignable Individuals, i-click ang link ng Add mula sa hilera ng individual na nais idagdag sa caseload.

5. Ang napiling individual ay lalabas sa section ng Assigned Individuals sa page. Matapos idagdag ang mga individuals, i-click ang button ng Save.

Kung nais alisin ang isang individual, i-click ang link ng Remove.

Group Caseload

Ang mga users na na-assign ng group caseload ang tanging makaka access sa mga specific programs o individual na ginawa para sa partikular na group caseload.

6. Mula sa page ng Caseload, piliin ang Group option mula sa Caseload type. Dadalhin ka sa page ng Caseload kung saan ang mga user ay dapat maglagay ng Name para sa caseload. Mula sa section ng Assignable Caseloads sa page, i-click ang link ng Add upang madagdag ang mga nais na caseloads sa Group Caseload.

7. Ang mga caseloads na nadagdag ay makikita sa section ng Assigned Caseloads sa page. Matapos maidagdag ang caseloads, i-click ang button ng Save.

Kung nais magtangal ng caseload, i-click ang link ng Remove.

8. Upang makita ang mga listahan ng users na naka assign sa Caseload, i-click ang link ng  Assigned To. Kung nais i-edit ang caseload, i-click ang link ng Edit sa hilera ng Caseload na nasa page ng Caseload List.

Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa mga uri ng caseloads i-click ito.

 Share on WhatsApp