Mag-Generate ng ISP Report – Clinician Report

(Generate ISP Report – Clinician Report)

Mag-generate ng ISP Reports sa mga serbisyong ibinigay sa mga indibidwal upang masundan ang pagbigay ng serbisyo at ang progress ng kanlang goals.

Ang mga users na may role na ISP Report  ay makakagawa ng report ng ISP Program sa mga indibidwal na nasa kanilang caseload. Makakagawa ng reports sa mga approved at discontinued ISP Programs.

1. I-click ang Report link na makikita sa hilera ng ISP Data sa Individual Tab.

2. Piliin ang program mula sa Select Program sa page ng ISP Program.

3. Piliin ang indibidwal mula sa Individual List sa page ng ISP Program.

4. Piliin ang ISP Programe name at i-click ang Next button upang makagenerate ng report.

Mayroong apat na uri : Programmatic Report, Clinician Report, Data Collection Monthly Report, at Hab Documentation Record.

5. Piliin ang Clinician na Report Type mula sa page ng Report Criteria. Ilagay ang Start Date at End Date mula sa drop-down lists. I-click ang Generate button upang makagawa ng report.

6. Makikita sa Clinician Report ang Individual name, Date range, Form ID, ISP program status, Time zone, ISP Program name, Scoring method, Goal/Service ng ISP program, at ang Criteria For Completion pati na rin ang goal data na kabilang sa napiling time frame. Sa Report Description field, maaaring maglagay ng munting pangalan para sa report at kailangan din kung nasi i-save ang report.

7. Makikita ang mga na kolektang datos para saTask, Score at Scoring Comment.

8. Maaari ring maglagay ng Progress Towards Outcomes at mga Comments o Recommendations sa report. I-click ang Save button upang ma-save ang report.

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Programmatic Report i-click dito.

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Hab Documentation Record i-click dito.

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Data Collection Monthly i-click dito.

 Share on WhatsApp