Mag-Generate ng ISP Report – Data Collection Monthly

(Generate ISP Report – Data Collection Monthly)

Mag-generate ng ISP Reports sa mga serbisyong ibinigay sa mga indibidwal upang masundan ang pagbigay ng serbisyo at ang progress ng kanlang goals.

Ang mga users na may role na ISP Report  ay makakagawa ng report ng ISP Program sa mga indibidwal na nasa kanilang caseload. Makakagawa ng reports sa mga approved at discontinued ISP Programs.

1. I-click ang Report link na makikita sa hilera ng ISP Data sa Individual Tab.

2. Piliin ang program mula sa Select Program sa page ng ISP Program.

3. Piliin ang indibidwal mula sa Individual List sa page ng ISP Program.

4. Piliin ang ISP Programe name at i-click ang Next button upang makagenerate ng report.

Mayroong apat na uri : Programmatic Report, Clinician Report, Data Collection Monthly Report, and Hab Documentation Record.

5. Piliin ang Data Collection Monthly na Report Type mula sa page ng Report Criteria. Ilagay ang Start Date at End Date mula sa drop-down lists. I-click ang Generate button upang makagawa ng report.

6. Makikita sa Data Collection Monthly Report ang mga datos na nakolekta sa bawat araw ng napiling buwan para sa ISP Program. Makikita lamang ang unang score na nalagay para sa bawat petsa. Kung nais i-save ang report, lagyan ito ng nais na pangalan sa Report Description field. Kung tapos na, i-click ang Save button para masave ang report.

select program from isp program list

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Programmatic Report i-click dito.

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Clinician Record i-click dito.

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Hab Documentation Record i-click dito.

 Share on WhatsApp