Mag-Generate ng ISP Report – Hab Documentation Report

(Generate ISP Report – Hab Documentation Record)

Mag-generate ng ISP Reports sa mga serbisyong ibinigay sa mga indibidwal upang masundan ang pagbigay ng serbisyo at ang progress ng kanlang goals.

Ang mga users na may role na ISP Report  ay makakagawa ng report ng ISP Program sa mga indibidwal na nasa kanilang caseload. Makakagawa ng reports sa mga approved at discontinued ISP Programs.

1. I-click ang Report link na makikita sa hilera ng ISP Data sa Individual Tab.

2. Piliin ang program mula sa Select Program sa page ng ISP Program.

3. Piliin ang indibidwal mula sa Individual List sa page ng ISP Program.

4. Piliin ang ISP Programe name at i-click ang Next button upang makagenerate ng report.

Mayroong apat na uri : Programmatic Report, Clinician Report, Data Collection Monthly Report, and Hab Documentation Record.

5. Piliin ang Hab Documentation Record na Report Type mula sa page ng Report Criteria. Ilagay ang tamang buwan at taon mula sa drop-down menu. I-click ang Generate button upang makagawa ng report.

6. Ang Hab Documentation Records  ay nagpapakita ng mga datos na nakuha sa bawat araw sa napiling buwan para sa napiling ISP Programs. Makikita lamang ang unang score sa bawat petsa na napili. Lagyan ng detalye ang Report Description  field at i-click ang Save button upang ma-save ang report.

select program from isp program list

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Programmatic Report i-click dito.

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Clinician Record i-click dito.

Kung nais ng karagdagang kaalaman tungkol sa  Data Collection Monthly i-click dito.

 Share on WhatsApp