Pag-Enter ng mga Seizures

Ang mga users na may HT Submit role ay maaaring makapag-enter ng impormasyon patungkol sa seizure ng mga indibidwal.

1. I-click ang Health tab mula sa Dashboard.

2. I-click ang link na New sa hilera ng Seizures

3. Piliin ang program mula sa Select Program for Seizures page.

4. Piliin ang indibidwal na nais mula sa Select Individual for Seizures page.

5. Sa Seizures page, i-enter ang mga kinakailangan na impormasyon mula sa seksyon ng General Information.

6. Piliin ang nais na lokasyon mula sa Location drop down list. Kung ang nais na lokasyon ay wala sa listahan, piliin ang other at ilagay ang nais na lokasyon sa If other field.

7. I-enter ang impormasyon sa Begin Time at Seizure Duration fileds kung kailan nangyari ang seizure at kung gaano ito tumagal.

8. I-click ang Add button sa hilera ng Description. Piliin ang Description mula sa listahan. Kung wala ang nais na impormasyon, i-enter ito sa Other field at i-click ang Add button.

9. Maaaring tangalin ang mga napiling opsyon sa pamamagitan ng pagclick ng Cross (x) icon.

10. I-click ang Add button sa hilera ng Behavior after Seizure. Piliin ang nais na impormasyon. Kung wala ang nais na impormasyon, i-enter ito sa Other field at i-click ang Add button.

11. I-click ang Add button sa hilera ng Staff Action. Piliin ang Description mula sa listahan. Kung wala ang nais na impormasyon, i-enter ito sa Other field at i-click ang Add button.

12. Kung alam, I-enter ang Precipitating Factors sa Precipitating Factor’s field.

13. I-enter sa Resulting Injuries kung may mga natamong sugat.

14. I-enter ang mga kumento kung kinakailangan sa Comments field.

15. I-click ang Save button upang mai-save ang form kung nais pang balikan at tapusin mamaya o maaarin rin na i-click ang Submit button kung tapos na.

16. Matapos i-click ang submit button makikita ang mensahe na Successfully Submitted kung ang lahat ng mga kinakailangan na fields na nalagyan ng impormasyon. Maaari ring i-click ang link na Form upang makita ng Seizure form at i-click ang Display PDF button kung nais itong i-download.

 Share on WhatsApp