ISP Overview

Ang module ng Pagpaplano ng Serbisyong Nakasentro sa Tao ng Therap na ISP (Individual Support Plan) ay nagbibigay ng mga detalye tungkol sa kung ano ang pinakamahalaga sa isang indibidwal na may mga kapansanan sa intelektwal upang ang lahat ng kasangkot sa pagsuporta sa indibidwal na iyon ay makapagtutuon sa mga lugar na iyon. Kasama sa ISP ang kahulugan ng programa, pangongolekta ng data, at pagbuo ng ulat na nag-aalok ng nababaluktot na paraan ng pagsubaybay sa mga layunin at pag-unlad ng isang Indibidwal.

Para matuto pa tungkol sa Health Tracking modules mangyaring mag-click sa mga link sa ibaba:

 Share on WhatsApp